Asbestinventarisatie

 • Asbestinventarisatie

  Wilt u weten of er asbestverdachte materialen aanwezig zijn in uw gebouw? Een professionele asbestinventarisatie door Holland Building Maintenance verschaft u direct de duidelijkheid waar u naar op zoek bent. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in de inventarisatie van asbest en weten exact op welke zaken zij tijdens een uitgebreide inspectieronde op moeten letten.

  De wetgeving in Nederland schrijft voor dat een asbestinventarisatie alleen uitgevoerd mag worden door een asbestinventarisatiebedrijf dat over de benodigde certificaten beschikt. Asbesthoudende materialen zijn in potentie zeer gevaarlijk voor de gezondheid, waardoor een inventarisatie alleen verricht kan worden door ervaren professionals in het vakgebied.

  Meer informatie aanvragen >

  Asbest verwijderen na asbestinventarisatie

  De specialisten van Holland Building Maintenance beschikken over jarenlange ervaring op het gebied van asbestinventarisatie en maken gebruik van beschermende kleding tijdens de inspectie. De aanwezige concentratie asbestvezels wordt onder andere bepaald door de locatie van het gebouw en de materialen die tijdens de bouw van het pand zijn gebruikt.

  Is uw gebouw 23 jaar of langer geleden gebouwd? Dan is de kans groot dat er asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Deze vormen een groot potentieel gezondheidsrisico voor de gebruikers van het pand. Een asbestinventarisatie van Holland Building Maintenance geeft inzicht in de mogelijke risico’s en vormt een onmisbare basis voor eventuele vervolgstappen.

  Laat asbest inventariseren door een specialist

  De gezondheidsrisico’s van asbest dienen niet onderschat te worden en hebben in de loop der jaren vele slachtoffers geëist. Inademen van asbestvezels kan leiden tot ziekten als longkanker, asbestose, mesothelioom en diverse andere asbestgerelateerde ziektebeelden. Met name langdurige blootstelling betekent een extra verhoogd risico.

  Asbest dat echter beschadigd is of aangetast door de tand des tijds, kan een direct gezondheidsrisico betekenen. Los zwevende asbestvezels kunnen bij inademing in de longen belanden en daar op termijn diverse problemen veroorzaken. Neem bij twijfel over verdachte materialen dus geen risico en laat een asbestinventarisatie door Holland Building Maintenance uitvoeren.

  Asbestinventarisatierapport op maat

  In totaal zijn er duizenden verschillende asbesthoudende materialen, die door de meeste gebruikers niet herkend zullen worden. Het kan dus zomaar zijn dat er in uw gebouw asbestvezels aanwezig zijn zonder dat u daarvan op de hoogte bent. Een asbestinventarisatie met metingen zoals lucht- en grondmonsters geeft de benodigde duidelijkheid over de huidige situatie.

  Na onze inspectie ontwikkelen onze specialisten een asbestinventarisatierapport, waarin alle bevindingen tijdens de inspectieronde uitgebreid worden beschreven. Op basis van dit professionele rapport doen wij u een aantal concrete aanbevelingen, zodat u direct stappen kunt ondernemen in een eventueel vervolgtraject.

  Wanneer is een asbestinventarisatie verplicht?

  Een asbestinventarisatie is uiteraard niet in elke situatie verplicht. Wilt u echter een sloopvergunning aanvragen? Dan is een asbestinventarisatie door de wetgeving op het gebied van de Gemeentelijke Bouwverordening een vereiste. De inventarisatie bestaat in dat geval minimaal uit een visuele inspectie van alle ruimten in uw pand.

  In sommige gevallen kan destructief onderzoek noodzakelijk zijn om de eventuele aanwezigheid van asbest vast te stellen. Wanneer er bijvoorbeeld mogelijk sprake is van asbesthoudende materialen in een verborgen ruimte, is destructief onderzoek de enige manier om hier definitief uitsluitsel over te geven. Wilt u meer weten over onze onderzoeksmethoden of wilt u direct een asbestinventarisatie aanvragen? Stuur dan een mail naar info@hollandbuilding.nl of bel ons op 088 900 16 00.

 • testfoto

 • testfoto