Binnenmilieu

 • Binnenmilieu

  Last van klachten en een hoog ziekteverzuim? Bekend met het ‘’sick building syndrome’’? Wij bieden niet alleen de onderzoeken aan, maar ook de oplossingen.

  Het ‘’sick building syndrome’’ houdt in dat een groep mensen exact dezelfde klachten/symptomen vertonen voor een bepaalde periode. Meestal heeft de betreffende doelgroep in het weekend geen last van de klachten/symptomen, waardoor een grote kans aanwezig is dat zij de klachten hebben door een verontreinigd binnenklimaat. Geen of slecht klimaatbeheersing is meestal de oorzaak van de klachten/symptomen.

  Meer informatie aanvragen >

  Het binnenmilieu is een breed begrip en bestaat uit diverse onderdelen. Twee belangrijke facetten om de kwaliteit van het binnenmilieu in kaart te brengen zijn de microbiologische- en de fysische aspecten.

  Microbiologische gesteldheid wordt onderzocht door middel van lucht- en oppervlaktemonsters. In de buitenlucht zijn verschillende micro-organismen aanwezig die bij te hoge concentraties een negatief effect kunnen hebben op de gezondheid van mensen. Het effect kan op verschillende manieren ervaren worden zoals verhoogde allergische reacties . Voorbeelden hiervan zijn;

  • loopneus
  • kriebelhoest
  • huidinfecties

  Onder micro-organismen vallen diverse bacteriën, schimmels en gisten die terug te vinden zijn in de buitenlucht/natuur maar ook in gebouwen en woningen. Micro-organismen ontwikkelen zich door middel van diverse voedingsbronnen. Voorbeelden van voedingsbronnen zijn vochtplekken, stof, bladeren, dode insecten en fruitafval. Het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden en de indeling van de ruimtes zijn belangrijke onderdelen voor een schoon binnenklimaat. De eventueel aanwezige mechanische ventilaties dienen correct en frequent te worden onderhouden.

  Fysische gesteldheid van het binnenmilieu wordt in kaart gebracht middels metingen op het gebied van CO2, relatieve luchtvochtigheid en temperatuur. Door middel van een datalogger meten wij gedurende een binnenmilieu onderzoek de waarden in de ruimtes, waarna wij de bevindingen in rapportagevorm met advisering presenteren.

  Afwijkingen in de gestelde normen kunnen klachten veroorzaken zoals;

  • droge ogen
  • lusteloosheid
  • concentratieproblemen
  • irritaties aan neus, keel en luchtwegen
  • benauwdheid
  • hoofdpijn

 • 088 900 16 00
  Neem contact op


 • woningkeuring

 • woningkeuring