Gezondheidszorg

Gezondheidszorg en zorgplicht

De gezondheidszorg bestaat uit vele soorten aanbieders waar cliënten of patiënten voor kortere of langere tijd verblijven in instellingen of ziekenhuizen. De gezondheidszorg is te verdelen in vijf branches: verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT), ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de overige zorg (bijvoorbeeld tandheelkundige praktijken, huisartsen of fysiotherapie).

De huidige kwaliteitseisen in elke branche van de gezondheidszorg zijn bijzonder hoog. U moet aantonen dat uw installaties en toestellen voldoen aan de daarvoor gestelde eisen.

Dienstverlening van Holland Building Maintenance B.V.

Holland Building Maintenance is bekend en ervaren met het werken in de cure (ziekenhuizen) en care (zorginstellingen). Bij alle werkzaamheden wordt uitgegaan van de strengste eisen op het gebied van continuïteit, kwaliteit en veiligheid.

Elk ziekenhuis en zorginstelling is anders. Holland Building Maintenance stemt haar dienstverlening graag af op uw wensen.

Holland Building Maintenance biedt een specifiek concept aan en een uitgebreide totaaloplossing rondom het aspect drinkwaterhygiëne, veilige leidingwaterinstallaties en een goede luchtkwaliteit. Iedere klantvraag en oplossingsrichting kan beantwoord worden met een uitgebreid pakket aan dienstverleningen.

De werkzaamheden rond het optimaliseren en efficiënt invullen van processen, de kwaliteitsborging en eventueel ook de operationele activiteiten kunt u volledig en zorgeloos aan Holland Building Maintenance uitbesteden.

 

Meer informatie aanvragen >

  • Gezondheidszorg

  • Gezondheidszorg