Overheid

Overheid | Publieke sector & zorgplicht

Het geheel van organisaties dat tot de overheid behoort of organisaties die daarmee nauw verbonden zijn (de semioverheid) vormen de publieke sector.

Ook in de decentrale overheid bestaande uit o.a. provincies, gemeenten, onderwijs en woningcoöperaties is Holland Building Maintenance actief bij klanten en ontzorgt zij in de activiteiten welk vallen onder het aspect zorgplicht. Ontzorging wordt aangeboden op zowel leidingwaterinstallaties als luchtkwaliteit.

Werkwijze Holland Building Maintenance B.V.

Elke (semi-) overheidsorganisatie is anders. Holland Building Maintenance stemt haar dienstverlening graag af op het beleid en doelstellingen. Holland Building Maintenance biedt een specifiek concept aan en een uitgebreide totaaloplossing rondom het aspect zorgplicht en het ter beschikking stellen van deugdelijk drinkwater, veilige leidingwaterinstallaties en een goede luchtkwaliteit.

Holland Building Maintenance is bekend en ervaren met het werken in de klantomgevingen waarbij processen en uitvoering niet alleen op regelgeving, kwaliteit en – doelstellingen gestuurd worden, maar ook op budgetten en kostenbewaking.

Iedere klantvraag en oplossingsrichting kan beantwoord worden met een uitgebreid pakket aan dienstverleningen. De werkzaamheden rond het optimaliseren en efficiënt invullen van processen, de kwaliteitsborging en eventueel ook de operationele activiteiten kunt u volledig en zorgeloos aan Holland Building Maintenance uitbesteden.

 

Meer informatie aanvragen >

  • overheid

  • overheid