Recreatie en vrij tijd

Organisaties in Recreatie en vrije tijd

Bij organisaties zoals jachthavens, hotels, zwembaden, sauna’s, campings of een bed & breakfast staat het verzorgen en welbevinden van gasten centraal. Een goed verblijf en een positieve beleving van uw gasten is dus erg belangrijk. Er dient dan ook veel aandacht te worden besteedt aan veiligheid, hygiëne en gezondheid. Het borgen van de nodige kwaliteit is een belangrijke thema.

De huidige kwaliteitseisen zijn de laatste jaren aangescherpt, er moet aangetoond worden dat de luchtkwaliteit, uw installaties en toestellen voldoen aan de daarvoor gestelde eisen.

Dienstverlening van Holland Building Maintenance B.V.

Holland Building Maintenance is bekend en ervaren met het werken in een gebouwde omgeving rondom recreatie en vrije tijd, en bij alle werkzaamheden wordt uitgegaan van de voorgeschreven eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en de primaire processen.

Elk gebouw en recreatieconcept is anders. Holland Building Maintenance stemt haar dienstverlening graag af op de wensen. Holland Building Maintenance biedt een specifiek concept aan en een uitgebreide totaaloplossing rondom het aspect drinkwaterhygiëne, veilige leidingwaterinstallaties en een goede luchtkwaliteit. Iedere klantvraag en oplossingsrichting kan beantwoord worden met een uitgebreid pakket aan dienstverleningen.

De werkzaamheden rond het optimaliseren en efficiënt invullen van processen, de kwaliteitsborging en eventueel ook de operationele activiteiten kunt u volledig en zorgeloos aan Holland Building Maintenance uitbesteden.

Meer informatie aanvragen >

  • Recreatie

  • Recreatie