Diensten

DIENSTEN

Beheersproces legionella

Er zijn veel verschillende mogelijke oorzaken voor een verhoogde legionellaconcentratie in een drinkwatersysteem. Het vrijmaken en vrijhouden van de legionellabacterie vraagt dan ook om specifieke kennis, specifieke vaardigheden én een specifieke beheersing van de werkprocessen. Holland Building Maintenance B.V. heeft daarom een specialistische werkorganisatie opgezet, los van het traditionele installatiebedrijf. Holland Building Maintenance B.V. Legionellapreventie kan u de zorg omtrent legionellapreventie en bestrijding geheel uit handen nemen en u geheel ontzorgen op het gebied van waterkwaliteit en -veiligheid.   Legionellapreventie is een vast onderdeel van het gebouwbeheer en noodzakelijk om de veiligheid van de gebruiker van het drinkwater te kunnen garanderen.

Binnenmilieu

Kwaliteit van het binnenmilieu heeft grote invloed op de gezondheid en de beleving van de woonomgeving en werkplek. Indien deze zaken niet goed geregeld zijn, kunnen er klachten ontstaan variërend van hoofdpijn en benauwdheid tot irritatie  van ogen en luchtwegen. Deze klachten kunnen leiden tot ziekteverzuim.

Een slecht binnenmilieu kan ook leiden tot (onnodig) productiviteitsverlies. Het is zaak de risico’s voor de gezondheid tot een minimum te beperken. Bovendien valt het aanbieden van een ‘goede en veilige werkplek’ onder de zorgplicht.

Holland Building Maintenance B.V. kan op  het gebied van binnenmilieu diverse onderzoeken voor u uitvoeren:

  • Microbiologisch luchtonderzoek
  • Chemisch/fysisch luchtonderzoek
  • Hygiëne monsters (contactmonsters)

Integraal onderhoud

Als gebouweigenaar kunt u de instandhouding van uw pand op veel verschillende manieren verzorgen. U kunt het zelf uitvoeren met behulp van uw eigen medewerkers, u kunt er voor kiezen om verschillende specialistische bedrijven in te huren of u besluit het volledige onderhoud integraal uit te besteden. Door het volledige onderhoud integraal uit te besteden bespaart u op directe en indirecte facilitaire kosten en elimineert u risico’s en faalkosten.