Energielabel woningcorporaties

 • Het energielabel (EPA-W) voor woningcorporaties

  Als woningcorporatie wilt u uw woningen verhuurbaar houden. Met de stijgende energieprijzen, de toenemende regeldruk van de overheid en belastingverhogingen op energie is het tijd om tot actie over te gaan. Duurzaam bouwen en energiebesparing zijn hierbij de sleutelwoorden.

  Holland Building Maintenance onderwerpt uw woningbestand aan een gedegen inspectie. Vervolgens krijgt u een helder plan van aanpak met alle maatregelen die tot een hoger energielabel kunnen leiden. Deze maatregelen kunnen variëren van het plaatsen van energiezuinige installaties en het aanwenden van duurzame energiebronnen tot herbestemming van (delen van) panden.

  Energielabel (EPA-W) voor particulieren

  Uiteraard verzorgt Holland Building Maintenance ook Energielabels voor particulieren. Wilt u een label aanvragen? Dit kunt u doen d.m.v. ons contactformulier of per telefoon 088 900 16 00

  EPA-U voor bedrijfspanden

  Het verzorgen van een EPA-U energielabel voor utiliteitsgebouwen is een andere tak van sport. Dit toont hoe energiezuinig het gebouw is en welke energiebesparende stappen genomen dienen te worden om het gebouw energiezuinig te maken. De term utiliteitsbouw staat voor een gebouw zonder woonbestemming en uitsluiten zakelijk gebruikt wordt. Enkel voorbeelden zijn:

   • winkels
   • scholen
   • ziekenhuizen
   • kantoren
   • zwembaden
   • verzorgingshuizen
   • gemeentehuizen
   • horeca
   • hotels

  Een energielabel is verplicht voor eigenaren van zowel bestaande als nieuwe utiliteitsgebouwen bij verhuur, verkoop of oplevering. Bij verhuur en/of verkoop dient de eigenaar een afschrift van het energielabel te overhandigen aan de nieuwe huurder of eigenaar.

  Registratie van het energielabel voor utiliteitsgebouwen is niet gelijk aan die van woningen. Bij een woning kunt u een voorlopig label ontvangen en zelf online omzetten naar een definitief label.  In de utiliteitsbouw dient er een opgeleid energieadviseur, om zowel het gebouw te controleren, als om het label te registreren.

  Wilt u een EPA-U label aanvragen? Dit kunt u doen d.m.v. ons contactformulier of per telefoon 088 900 16 00

  energielabel_woningen_holland_building_maintenance

  Meer informatie aanvragen >