NEN 3140 Inspectie

 • NEN 3140 Keuring

  Op zoek naar een bedrijf dat voor u uw elektrische gereedschappen kan keuren volgens de NEN 3140 norm? Holland Building is volledig gecertificeerd volgens de NEN3140 norm om deze keuringen uit te mogen voeren.

  Meer informatie aanvragen >

  Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving, waar onder andere de veiligheid van elektrische apparatuur en gereedschappen onder valt. Deze installaties kunnen door ons worden gekeurd volgens de NEN 3140 norm. Uiteindelijk is het doel van deze periodieke inspectie en keuring om gebreken in de apparatuur te ontdekken, die bijvoorbeeld na ingebruikname een gevaar kunnen zijn. De keuring bestaat uit een eerste visuele controle, meting en een uiteindelijke toetsing.

  U bent volgens de ARBO wet en verzekering verplicht om uw elektrische apparatuur periodiek te laten keuren volgens de NEN 3140 norm. Op deze manier zorgt u er uiteindelijk voor dat de gezondheid en veiligheid van uw werknemers optimaal is en voldoet u tegelijkertijd aan de Nederlandse norm. Aan de hand van een inventarisatie wordt bepaald hoe vaak een herinspectie noodzakelijk is voor uw bedrijf.

  De NEN 3140 keuring bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Veiligheid elektrische installaties
  2. Veiligheid elektrische gereedschappen
  3. De personen die met de elektrische installaties werken moeten geïnstrueerd worden over de veiligheid

  1. Elektrische installaties
  Het is van belang dat de elektrische installaties binnen uw bedrijf veilig zijn in gebruik. Om dit te waarborgen moeten er periodiek een inspectie plaatsvinden. Een vakbekwaam persoon vanuit Hollandbuilding komt bij u langs en doet vervolgens 3 dingen, namelijk een visuele inspectie, een inspectie door meting en een beproeving.

  2. Elektrische apparaten
  Ook elektrische arbeidsmiddelen als verlengsnoeren en dergelijke moeten veilig zijn en periodiek worden geïnspecteerd. Deze inspectie bevat dezelfde onderdelen als de inspectie voor elektrische installaties.

  3. Instructie van medewerkers
  Werknemers die in aan en in de omgeving van de elektrische installaties of apparaten werken moeten periodiek een veiligheidsinstructie krijgen. Dit geldt voor  zowel elektrotechnische mensen als niet-elektrotechnische mensen.

 • 088 900 16 00
  Neem contact op

 • testfoto

 • testfoto