Regeling Legionellapreventie

Regeling Legionellapreventie drinkwater

De ministeriële Regeling Legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater bevat nadere regels over legionellapreventie. De regeling is een onderlegger van het Drinkwaterbesluit.

Het Drinkwaterbesluit schrijft voor dat prioritaire instellingen een risicoanalyse moeten uitvoeren en waar deze aan moet voldoen.

Regeling Legionellapreventie artikel 8 Bepaling aantal meetpunten

Prioritaire instellingen moet over het algemeen twee keer per jaar bemonsterd worden. Dit artikel bepaalt hoeveel monsters er per monsterronde genomen moeten worden.

Regeling Legionellapreventie artikel 5 Legionellarisicoanalyse

Prioritaire instellingen moeten een legionellarisicoanalyse uitvoeren. Dit artikel uit de regeling legionellapreventie beschrijft waaraan zo’n analyse moet voldoen. De volgende punten moeten in een risicoanalyse terugkomen:

  • inventarisatie van de aërosolvormende tappunten;
  • inventarisatie van de beschikbare gegevens, zoals tekeningen en specificaties;
  • beschrijving van de installatie (opgedeeld in hoofdgroepen grondstof, drinkwaterinstallatie, warmtapwaterbereiding, warmwaterleidingnet en de tappunten);
  • een risicobeoordeling op legionellagroei per hoofdgroep.

Bij de risicoanalyse moet met name op de volgende punten gelet worden:

  • een watertemperatuur tussen 25 en 50 °C;
  • stilstaand water;
  • lange verblijftijd;
  • biofilm en sediment.

Om dit te bepalen maken onze adviseurs gebruik van visuele controles (ook in kruipruimten en plafonds), temperatuurmetingen, flowmetingen, monsteranalyses en indien nodig warmtebeeldcamera’s.

 Totaal aantal tappunten   Aantal te nemen monsters
     T/m 50   2
    51 – 100   4
  101 – 200   6
  201 – 400   8
  401 – 800  10
 801 – 1.600  12
 > 1.600  14

Meer informatie aanvragen >