Wall of Quality

De certificeringen van Holland Building Maintenance B.V.

Onderstaand vindt u de erkenningen en certificeringen van Holland Building Maintenance B.V.

 • Kiwa® Procescertificaat K91562/01
  Het beoordelen van de veiligheidsaspecten aan voorzieningen en installaties in woongebouwen op basis van checklisten in overeenstemming met de daarvoor gestelde proceseisen in Kiwa BRL-K14015: 15-7-2012 +[A1] 9-9-2015 alsmede het rapporteren van de status van de beoordeelde voorzieningen aan de opdrachtgever. Hier vindt u ons Kiwa Procescertificaat.

  1kiwa-procescertificaat

  VCA Certificaat
  Veel opdrachtgevers stellen de voorwaarde dat bedrijven in de Legionella waaraan zij opdrachten verstrekken VCA gecertificeerd moeten zijn. Holland Building Maintenance B.V. is het daarmee eens. Wij nemen Veiligheid, Gezondheid en Milieu tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden zeer serieus. Het leidt tot minder (bijna) ongevallen, minder arbeidsongeschikten, minder kans op calamiteiten, meer aandacht voor het milieu en betere werkomstandigheden. Daarom heeft Holland Building Maintenance BV zich laten toetsen volgens de richtlijnen van de VGM Checklist aannemers met de activiteiten: Het reinigen van (besmette) waterinstallaties en controle Legionellabestrijding. Dit is een veelzijdig en compleet programma waarmee onze organisatie objectief en structureel is en wordt getoetst. Hier vindt u ons VCA Certificaat.

  blank

  KIWA Reinigen en desinfecteren van drinkwaterinstallaties
  Met dit op basis van BRL K14032 “Reinigen en desinfecteren van drinkwaterinstallaties en warmtapwaterinstallaties” d.d. 2014-10-27, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie afgegeven procescertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door Holland Building Maintenance B.V. verrichte werkzaamheden bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde (product-) en processpecificaties voldoen, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform dit procescertificaat en dat het eindresultaat voldoet aan de daaraan gestelde prestaties, zoals in de BRL zijn vastgelegd. Hier vindt u het KIWA certificaat.

  5kiwa

 • BRL 6010
  Als eigenaar/beheerder van een drinkwaterinstallatie wilt u zeker gesteld zijn van goed advies over legionellapreventie. BRL 6010 stelt certificeringseisen aan adviesbureaus. Door voor een BRL-6010-gecertificeerd adviesbureau zoals Holland Building Maintenance BV te kiezen voldoet u aan de wettelijke eisen en kiest u voor kwaliteit. Hier vindt u ons KIWA Certificaat.

  BRL6010

  ISO 9001
  Holland Building Maintenance BV is ISO 9001:2015 gecertificeerd met activiteiten: Het reinigen van (besmette) waterinstallaties, advies en controle Legionellabestrijding. ISO 9001 is de internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen en geeft de eisen weer voor een kwaliteitssysteem waarmee wij de klanttevredenheid verhogen door te voldoen aan de eisen van de klant, onze eigen eisen en wet- en regelgeving. Hier vindt u ons ISO Certificaat.

  blank