Watermonsters drinkwater nemen

 • Legionella monstername – Watermonsters nemen

  Watermonsters nemen en analyseren

  Conform het Drinkwaterbesluit dient u aan te tonen dat beheersmaatregelen worden uitgevoerd ten behoeve van legionellapreventie. Een legionella monstername

  Hiervoor werken wij samen met geaccrediteerde laboratoria die uw locatie(s) bezoeken voor het nemen van de watermonsters. Het laboratorium bepaalt de hoeveelheid legionella in één liter water. In de regel wordt er daarbij gekeken naar Legionella pneumophila. Er zijn wel 48 soorten Legionella, maar Legionella pneumophila vormt de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. Binnen twee weken ontvangt u de analyseresultaten, zowel telefonisch als schriftelijk.

  Meer informatie aanvragen >

  Uw watermonster is orde – wat dan?

  Wanneer alles in orde is dan dient u de resultaten in uw legionella beheersplan op te bergen en over een half jaar weer een watermonster te nemen. Vanzelfsprekend dient u het beheer zoals dat is beschreven in de documenten te blijven uitvoeren.

  Verdachte legionella monstername

  Mocht er een watermonster zijn dat verdacht wordt van de aanwezigheid van Legionella pneumophila, dan vindt er een serotypering plaats. Legionella pneumophila wordt na een serotypering onder verdeeld in groepen: serotype 1 (die zeer gevaarlijk is voor de volksgezondheid) en serotype 2 tot en met 14 (die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid). Natuurlijk kan de serotypering ook uitwijzen dat het gaat om Legionella species. Dit kunnen verschillende typen Legionella zijn. Het per direct nemen van maatregelen is hoe dan ook noodzakelijk.

  Verdachte legionella monstername: welke acties moet u per direct nemen?

  Zorg ervoor dat direct vernevelende tappunten veilig gesteld worden door middel van een Legionella veilige douchekop en laat door middel van een brononderzoek uitzoeken waar de Legionellabesmetting is ontstaan. U kunt dan adequaat optreden en verdere maatregelen treffen, zoals het laten reinigen van uw drinkwaterinstallatie.

  >>> Er is sprake van een Legionellabesmetting: ik wil met spoed een afspraak maken!

  Veelgestelde vragen over het afnemen van watermonsters

  Waarom moet u watermonsters afnemen?

  Watermonsters worden afgenomen wanneer u in de risicogroep omtrent legionellapreventie valt of te maken heeft met een situatie waarbij het risico bestaat dat er een legionella-uitbraak binnen uw bedrijf ontstaan is. Middels een watermonster kan de huidige hoeveelheid legionella binnen een systeem worden bepaald. Wanneer dit percentage te hoog is, zullen er maatregelen worden genomen om de legionella percentages binnen de wettelijke hoeveelheid in te dammen.

  Hoe kan een watermonster worden afgenomen?

  Om de hoeveelheid legionella binnen uw bedrijf of organisatie te bepalen, is onderzoek in een laboratorium nodig. Holland Building kan in dit geval de watermonsters afnemen waarbij vervolgens het laboratorium de waardes legionella in het water kan bepalen. Neem hiervoor contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.


 • 088 900 16 00
  Neem contact op


 • watermonsters

 • watermonsters