Installatiewerken

 • Installatiewerken Utiliteitsbouw & Woningbouw

  Holland Building Maintenance is een organisatie ingericht in het uitvoeren van installatiewerk voor de utiliteitsbouw. Hieronder wordt verstaan het uitvoeren van installatiewerkzaamheden voor panden met diverse functies zoals restaurants, scholen, kantoren, winkels, praktijkruimten, hotels, verzorgingshuizen, complexmatige projecten en gemeentehuizen. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het plaatsen of vervangen van appendages zoals keerkleppen en afsluiters, het uitvoeren van grote installatieaanpassingen en het plaatsten van toestellen zoals boilers en warmwaterbereiders. Holland Building Maintenance hanteert een leidraad voor de uitvoering van projecten waarin de Opdrachtgever en de gebruikers centraal staan. Hierbij houdt Holland Building Maintenance rekening met de wensen van de Opdrachtgever en de bijbehorende wet- en regelgeving met als doel de Opdrachtgever te ontzorgen. Ook wordt rekening gehouden met de gebruikers door de hinder op locaties te beperken tot een minimum. De organisatie Holland Building Maintenance voert alle werkzaamheden in eigen beheer uit, waardoor alle werkzaamheden conform de geldende wet- en regelgeving worden uitgevoerd. Hiermee ondervangt de organisatie uiteindelijk extra tijd, kosten en stagnatie in de werkzaamheden.

  Meer informatie aanvragen >

  Utiliteit en utiliteitsbouw

  Bouwen en verbouwen is plannen, organiseren, uitvoeren en coördineren. Zeker in het geval van utiliteitsprojecten met diverse gebouwfuncties is dit van essentieel belang. Holland Building Maintenance heeft een ruime ervaring opgedaan in het leveren van diensten voor diverse segmenten, waarbij wij te maken kunnen krijgen met patiënten, eindgebruikers en bezoekers. Voorbeelden hiervan zijn; zorgcomplexen, zwembaden, sporthallen, hotels en praktijkruimten.
  Holland Building Maintenance
  hecht veel waarde aan een samenwerking met haar Opdrachtgevers en derden om tot een goede realisatie te komen in de uitvoering en oplevering van projecten.

  Aandacht en een goede nazorg is van essentieel belang tot het realiseren van projecten. Holland Building Maintenance voorziet haar Opdrachtgevers van een goede service door overzichten te creëren met projectstatussen en projectaudits te realiseren om de kwaliteit te waarborgen. Een actieve bijdrage leveren in de realisatiefase van nieuwbouw- renovatieprojecten is één van de speerpunten om een project aan de voorkant goed in te richten. Holland Building Maintenance biedt tevens beheer op afstand om een meerwaarde te creëren voor haar Opdrachtgevers.

  Wederzijds vertrouwen als basis voor gezamenlijk succes.

  Onze werkzaamheden kunnen bestaan o.a. uit:

  • Tekenwerk opstellen en reviseren
  • keerkleppen plaatsen, aanpassen, vernieuwen en keerklepcontrole.
  • Drinkwaterinstallatie plaatsen en aanpassen
  • Verbrandingstoestellen afstellen
  • Waterontharders en warmwaterbereiders onderhouden
  • Het chemisch reinigen & desinfecteren van installaties na het verrichten van aanpassingen en bij afwijkingen in de waterkwaliteit

  Installatiewerken woningbouw

  Holland Building Maintenance heeft een aantal grote woningbouwcorporaties in de klantportefeuille voor het uitvoeren van inspecties en installatiewerken. De kracht van Holland Building Maintenance is het realiseren van omvangrijke complexmatige projecten, waarbij diverse diensten worden gebundeld, opgepakt en uitgevoerd.  


 • 088 900 16 00
  Neem contact op