Regelgeving

REGELGEVING DRINKWATER EN LEGIONELLA

Op 1 juli 2011 is de wet- en regelgeving voor drinkwater en legionella aanzienlijk aangepast. Voor legionellapreventie zijn dan ook de Drinkwaterregeling en de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater van kracht geworden. De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op de naleving van de wetgeving en handhaaft bij overtredingen. Zij werkt samen met de drinkwaterbedrijven die de controles uitvoeren en heeft hierbij de regie. Overtredingen worden door de drinkwaterbedrijven gemeld aan de Inspectie. Uit de controles blijkt regelmatig dat veel instellingen het legionellabeheer niet op orde hebben. De inspectie hanteert op verzoek van de Minister van Infrastructuur en Milieu, een zogenaamd lik-op-stuk beleid. Dat houdt in dat er bij overtredingen een proces-verbaal opgemaakt zal worden en dat er een last onder dwangsom met korte termijnen bekend gemaakt wordt tegen eigenaren en exploitanten van prioritaire drinkwaterinstallaties die de regels overtreden.

Legionella en wetgeving

De toelichting rondom de wet- en regelgeving is er in essentie om de groei van legionellabacteriën in de installatie danwel de verspreiding van aerosolen met legionellabacteriën vanuit de installatie te voorkomen. Het gaat telkens om Belangrijk hierbij is het goed ontwerpen, beheren en onderhouden van de installatie en het periodiek monitoren van de waterkwaliteit. Wanneer dit gebeurt, wordt de groei en/of verspreiding van legionellabacteriën voorkomen en wordt er voldaan aan de regelgeving. Bij constatering van verhoogde hoeveelheden legionellabacteriën gelden er uiteenlopende verplichtingen, welke allen gericht zijn op het zoveel mogelijk voorkomen van blootstelling aan legionellabacteriën en het reduceren van de hoeveelheden.