BRL 6010

BRL 6010

Het opstellen van een risicoanalyse, beheersplan en logboek vereist veel technisch inzicht. In het Drinkwaterbesluit is voorgeschreven dat een risicoanalyse en een beheersplan moeten worden opgesteld door een BRL 6010 gecertificeerde organisatie. Holland Building Maintenance B.V. voert haar werkzaamheden, aantoonbaar en onder toezicht van het KIWA, conform de BRL 6010 uit.

BRL K14032

In een beheersproces kunnen activiteiten zoals het preventief of correctief reinigen en desinfecteren van leidingwaterinstallaties deel uit maken van het proces en worden geborgd door een certificeringsregeling waarin de kwaliteit van het proces van reinigen en desinfecteren van drink- en warm tapwater-installaties in gebouwen centraal staat. Holland Building Maintenance B.V. voert haar werkzaamheden, aantoonbaar en onder toezicht van het KIWA, conform de BRL K14032 uit.

K14010-1

De gebruikelijke aanpak om groei van legionellabacteriën in het drinkwatersysteem te voorkomen, is thermisch beheer: het koude water moet koud genoeg blijven (< 25°C), het warme water moet warm genoeg blijven (> 60°C) en er moet voldoende doorstroming zijn. Ook kunnen er fysische technieken (pasteurisatie, filtratie en UV-licht) worden gebruikt. Fysische systemen kunnen direct achter de watermeter worden geplaatst (poortwachter) of kunnen op tappuntniveau worden toegepast (point of use). Fysische systemen moeten zijn gecertificeerd op basis van BRL K14010-1. Eigenaren en/of beheerders zijn verantwoordelijk voor het in acht nemen van de daarin opgenomen voorwaarden en voorschriften.

Meer informatie aanvragen >