Drinkwaterregeling

Drinkwaterregeling & kwaliteitseisen drinkwater

Vanuit het Drinkwaterbesluit wordt verwezen naar de Drinkwaterregeling. Hierin staan ondermeer de kwaliteitseisen aan drinkwater beschreven. Deze ministeriële regeling bevat een groot aantal uitvoeringsregels over onder meer monsterneming, meetprogramma’s en meetfrequenties en analysemethoden.

Meer informatie aanvragen >