Woning APK

 • Woning APK | Veilig verhuren met een VGW installatiekeuring

  Tijdens deze keuring keuren wij de woning volgens de norm NEN8025 (voorheen NTA8025) en zijn volledig gecertificeerd om deze keuringen te mogen uitvoeren. De instantie die ons audit is KIWA volgens de BRLK14015

  Veilig verhuren – Voordelen van een VGW Installatiekeuring en aansprakelijkheid

  Een VGW (Veilig en Gezond Wonen) Installatiekeuring is een soort APK keuring voor woningen. Deze keuring geeft u zwart-op-wit (KIWA-certificaat) hoe het met de veiligheid van de installaties in die woning gesteld is. Wij zijn een landelijk opererend bedrijf en kunnen daarmee uw woningbestand op gewenste veiligheidsniveau brengen.

  Meer informatie aanvragen >

  Als verhuurder bent u immers verantwoordelijk (en dus aansprakelijk) voor de veiligheid van de woning. U krijgt inzicht in mogelijke risico’s – bijvoorbeeld brandgevaar – en de uitkomst van de VGW installatiekeuring kunt u meenemen in uw meerjaren onderhoudsplan.

  Door gericht onderhoud toe te passen heeft u minder storingen en de daaraan verbonden onverwachte kosten.

  Mogelijke onderdelen van een Woning-APK

  Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) aan installaties

  Huurders mogen in de regel niet ‘zomaar’ zelf aangebrachte voorzieningen (zav) aanbrengen in of aan hun woning – ook niet aan de aanwezige installaties.

  Daar is officieel gezien uw toestemming voor nodig. Maar de vraag is in hoeverre huurders uw toestemming daadwerkelijk vragen als zij ergens een extra wandcontactdoos willen aanleggen.

  Ook dit soort zelf aangebrachte voorzieningen aan de bestaande voorzieningen worden in de VGW Installatiekeuring meegenomen en aan u gerapporteerd. Zo houdt u grip op de veiligheid van uw woning(bestand).

  Bouwbesluit 2012 stelt: Veilig verhuren – u bent ervoor verantwoordelijk

  Vanuit het Bouwbesluit 2012 bent u verantwoordelijk voor het veilig verhuren van een woning. Dit beteent dat u verantwoordelijk bent voor de veiligheid, gezondheid en het leefcomfort van uw huurders.

  Ondeskundig aangebrachte uitbreidingen kunnen een gevaar vormen voor de huidige huurder, maar óók voor de volgende huurder in het geval deze woningen zouden worden doorverhuurd zonder een Woning-APK.

  Vergist u niet: installateurs kunnen geen verantwoording nemen bij een mutatie van een woning. Zij beperken zich ten eerste tot hun eigen vakgebied en ten tweede zijn zij niet op de hoogte van de wet- en regelgeving rond alle installaties.

  VGW installatiekeuring in bewoonde toestand

  In het geval de VGW installatiekeuring plaatsvindt in een woning die op dat moment bewoond is, wordt er na opdrachtverstrekking eerst persoonlijk contact opgenomen met de bewoners om hiervoor een afspraak te maken. Zo weten zij van te voren dat wij langskomen on de woning te keuren.

  NTA 8025 verantwoording woningstichting en makelaars

  NTA 8025 is gebaseerd op drie uitgangspunten:

  • de verantwoordelijkheid van de burger (eigenaar/bewoner) voor de veiligheid van de eigen installaties;

  • de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het toezicht daarop;

  • een verplichte periodieke keuring.

  Het overleg heeft ertoe geleid dat er vooralsnog geen wettelijke regeling komt voor een verplichte periodieke inspectie van technische installaties en voorzieningen in woningen.

  Een dergelijke verplichting kan wel voorkomen indien gemeenten dit opnemen in de gemeentelijke bouwvoorschriften of bestemmingsplannen. Ook kan de periodieke inspectie worden afgedwongen door een civielrechtelijke afspraak tussen huurder en verhuurder of binnen de vereniging van eigenaren bij een gedeeld eigendom.

  In een zakelijke overeenkomst het toepassen van NTA 8025 is voorgeschreven; Ook indien geen specifieke afspraak is gemaakt dat de Nederlands Technische Afspraak NTA8025 moet worden toegepast, kan de rechter, op grond van het gewoonterecht, ervan uitgaan dat de periodieke inspectie van technische installaties en voorzieningen moet zijn uitgevoerd.

  Voorkom ongevallen met gasinstallaties met een Woning APK

  >>> Wat gebeurt er tijdens een VGW-keuring voor woningen?

   

  Veelgestelde vragen over een woning APK

  Wat is een woning APK?

  Een APK voor de auto is heel normaal om de veiligheid op de weg te waarborgen. Toch op de plek waar u het meest verblijft, is dit niet vanzelfsprekend. Onze VGW (veilig en gezond wonen) is te zien als een APK voor uw woning. Het gehele pand wordt onderzocht op gebreken en andere veiligheidsrisico’s. Deze worden tijdens een woning APK volledig in kaart gebracht zodat eventuele gebreken op het gewenste veiligheidsniveau kunnen worden gebracht. Zo bent u verzekerd van een veilige en gezonde woning.

  Welke onderdelen bevatten een woning APK?

  Bij een woning APK kunnen alle facetten worden onderzocht die te maken hebben met de veiligheid en gezondheid van uw woning. De belangrijkste hier van:

  • Meting van de elektrische installatie;
  • Keuring water en gasinstallatie;
  • Bouwkundige opname;
  • Brandveiligheid;
  • Politie keurmerk veilig wonen.

  Naast deze onderdelen worden ook zaken als het energielabel en ventilatie van de woning tijdens een woning APK onderzocht.

  Waar komt Holland Building woning APK’s uitvoeren?

  Holland Building is landelijk opererend. We komen daarbij zelfs in Vlaanderen metingen uitvoeren. Wilt u daarom een woning APK laten uitvoeren en weet u niet zeker of we bij u ook langskomen? Neem dan vooral contact met ons op. De kans is namelijk zeer groot dat we gewoon bij u thuis de volledige veiligheid van uw woning in kaart kunnen brengen.


 • 088 900 16 00
  Neem contact op


 • woningkeuring

 • woningkeuring