Woning APK

 • Woning apk

  Een woning apk is een veiligheidskeuring of installatiekeuring voor woningen. Tijdens deze keuring gaan wij van Holland Building Maintanance aan de slag met de installatiekeuring van uw woningen volgens de norm NEN8025 (voorheen NTA8025). U wilt immers dat een installatie de juiste veiligheid biedt in uw woningen. Wij zijn volledig gecertificeerd om deze veiligheidskeuringen in woningen te uitvoeren. De instantie die ons audit is KIWA volgens de BRLK14015.

  Meer informatie aanvragen >

  Veilig verhuren met een woning apk

  Deze veiligheidskeuring of installatiekeuring geeft zwart-op-wit (KIWA-certificaat) aan hoe het met de veiligheid van de installaties in uw woningen gesteld is. Wij zijn een landelijk opererend bedrijf en kunnen daarmee uw woningbestand op gewenste veiligheidsniveau brengen en dat begint met een installatiekeuring van de woningen, dit is als het ware een woning apk. Als verhuurder bent u verantwoordelijk (en dus aansprakelijk) voor de veiligheid van de installatie en woningen. U krijgt met een woning apk-inzicht in mogelijke risico’s – bijvoorbeeld brandgevaar – en de uitkomst van de VGW-installatiekeuring of veiligheidskeuring van uw woningen kunt u meenemen in uw onderhoudsplan. Door gericht onderhoud toe te passen heeft u minder storingen en de daaraan verbonden onverwachte kosten. Mogelijke onderdelen van een woning apk zijn:

  • Elektrische installatie
  • Waterinstallatie
  • Gasinstallatie
  • Brandveiligheid
  • Energie Prestatie Advies (Energielabel)
  • Nulmeting woning
  • Ventilatie/WTW-Systeem
  • CV-boiler controle
  • Politie Keurmerk Veilig Wonen
  • Legionellapreventie
  • Bouwkundige opname

  Zo ziet u dat wij deze veiligheidskeuring of woning apk bij uw woningen deskundig uitvoeren.

  Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) aan installaties

  Huurders mogen in de regel niet ‘zomaar’ zelf aangebrachte voorzieningen aanbrengen in of aan hun woning – ook niet aan de aanwezige installaties, dit in verband met de veiligheid van de woningen. Daar is officieel gezien uw toestemming voor nodig. Maar de vraag is in hoeverre huurders uw toestemming daadwerkelijk vragen als zij ergens een extra wandcontactdoos willen aanleggen.
  Ook dit soort zelf aangebrachte voorzieningen aan de bestaande voorzieningen worden in de VGW-installatiekeuring of veiligheidskeuring van uw woningen meegenomen en aan u gerapporteerd in de woning apk. Zo houdt u grip op de veiligheid van uw woning(bestand) en de installatie van uw woningen.

  Bouwbesluit 2012 stelt: Veilig verhuren – u bent ervoor verantwoordelijk

  Vanuit het Bouwbesluit 2012 bent u verantwoordelijk voor het veilig verhuren van een woning en daarom moet u ervoor zorgen dat elke installatie veiligheid biedt in de woningen. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor de veiligheid, gezondheid en het leefcomfort van uw huurders. Ondeskundig aangebrachte uitbreidingen kunnen een gevaar vormen voor de huidige huurder, maar óók voor de volgende huurder in het geval deze woningen zouden worden doorverhuurd zonder een installatiekeuring, veiligheidskeuring of woning apk. Vergist u niet: installateurs kunnen geen verantwoording nemen bij een mutatie van een woning. Zij beperken zich ten eerste tot hun eigen vakgebied en ten tweede zijn zij niet op de hoogte van de wet- en regelgeving rond alle installaties en de veiligheidskeuring binnen woningen.

  VGW-installatiekeuring voor woningen in bewoonde toestand

  In het geval de VGW-installatiekeuring plaatsvindt in woningen die op dat moment bewoond zijn, wordt er na opdrachtverstrekking voor de woningkeuring eerst persoonlijk contact opgenomen met de bewoners om hiervoor een afspraak te maken. Zo weten zij van tevoren dat wij langskomen om de woning apk te keuren.

  NTA 8025-inspectie tijdens de veiligheidskeuring van woningen

  Tijdens de keuring van de veiligheid van elke installatie in de woningen houden wij rekening met de NTA 8025 uitgangspunten, dit houdt in dat:

  • De eigenaar/bewoner verantwoordelijk is voor de veiligheid van de eigen installaties;
  • De gemeentelijke verantwoordelijkheid toezicht daarop geeft;
  • Er een verplichte periodieke keuring geldt.

  In een zakelijke overeenkomst is het toepassen van NTA 8025 voorgeschreven. Ook indien geen specifieke afspraak is gemaakt dat de Nederlands Technische Afspraak NTA8025 moet worden toegepast, kan de rechter, op grond van het gewoonterecht, ervan uitgaan dat de periodieke installatiekeuring van woningen moet zijn uitgevoerd.

  Schakel ons in voor de veiligheidskeuring van uw woningen

  Wilt u een installatiekeuring en veiligheidskeuring voor uw woningen uit laten voeren? Schakel ons in als uw partij in woning apk en ben ervan verzekerd dat elke installatie de juiste veiligheid biedt in uw woningen, en dus leefbaar is voor de bewoners en toekomstige huurders. U neemt contact met ons op om de woning apk in te plannen.


 • 088 900 16 00
  Neem contact op


 • woningkeuring

 • woningkeuring