Legionella beheersplan

 • Beheer van legionella

  Het beheer van legionella begint met een risicoanalyse en beheerplan. Welke risico’s heeft uw drinkwaterinstallatie? En welke maatregelen dient u volgens de regelgeving uit te voeren om het risico tot een minimum te beperken? Holland Building Maintanance stelt voor u een legionella risicoanalyse en beheersplan op waarin alle essentiële zaken zijn opgenomen. Ook voor de uitvoering van de werkzaamheden bent u bij ons aan het juiste adres!

  Meer informatie aanvragen >

  Wij zijn BRL 6010-gecertificeerd voor het beheer van legionella

  Een risicoanalyse en legionella beheersplan dient sinds juli 2011 te zijn opgesteld door een BRL6010-gecertificeerd bedrijf. Holland Building Maintanance is BRL6010-gecertificeerd, hierdoor is de kwaliteit en de onafhankelijkheid van onze adviezen en het beheer gewaarborgd en voldoet de rapportage aan de huidige wet- en regelgeving voor legionellapreventie.

  Verplicht legionella risicoanalyse en beheersplan bij hoog risico

  Valt uw bedrijf of organisatie onder de hoog risicogroep, dan bent u wettelijk verplicht in het bezit te zijn van een risicoanalyse en een legionella beheersplan conform de BRL6010. Daarmee bent u er echter nog niet. U bent er namelijk voor verantwoordelijk dat de werkzaamheden en/of installatietechnische aanpassingen die voortkomen uit de risicoanalyse en het beheersplan in acht worden genomen. Welke organisaties vallen onder de hoog risicogroep?

  • Revalidatiecentra met overnachting
  • Oncologische en radiotherapeutische instituten
  • Verpleeghuizen
  • Instellingen voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten
  • Instellingen voor niet-verstandelijk gehandicapten
  • Verzorgingshuizen
  • Herstellingsoorden
  • Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting bestemd voor dak- en thuislozen of verslaafden
  • Maatschappelijke opvang voor volwassenen met een verblijfsaccommodatie bestemd voor dak- en thuislozen of verslaafden

  Binnen elk van deze instellingen zorgen wij voor het totale beheer in uw gebouwinstallatie van legionella.

  Bij zorgplicht is een legionella risicoanalyse en beheersplan verplicht

  Bent u eigenaar van een collectieve drinkwaterinstallatie, dan valt u onder de zorgplicht. U heeft hierin de verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit van de leidingen vanaf de hoofdkraan tot en met de tappunten. Bij een eigen waterwinning bent u verantwoordelijk voor de gehele installatie. Ook dan dient u een legionella risicoanalyse en beheersplan correct uit te voeren en te administreren en dat kost tijd. Als Waterbehandelingsspecialist regelen wij het totale beheer van legionella van A tot Z voor uw organisatie.

  Wettelijke verplichtingen legionella

  Wanneer uw bedrijf of organisatie onder de zogenaamde hoog risicogroep valt of wanneer u een wettelijke zorgplicht hebt als het gaat om het leveren van gezond (drink)water, dan verplicht de wet u een aantal werkzaamheden op maandelijkse, halfjaarlijkse en jaarlijkse basis uit te voeren. Dit om het risico op een legionella-uitbraak tot een minimum te beperken. Daar gaat de nodige tijd mee gemoeid. Wat zijn maandelijkse taken bij het beheer van legionella doen?

  • Maandelijkse temperatuurmetingen van koud water, warmwaterbereiders en deelringen.
  • Bijwerken van uw legionella-logboeken

  Wat zijn halfjaarlijkse taken bij het beheer van legionella doen?

  • Het laten nemen en analyseren van legionellawatermonsters door een geaccrediteerd laboratorium
  • Melding en advies bij normoverschrijding
  • Opleveren legionella-analyseresultaten

  Wat zijn jaarlijkse taken bij het beheer van legionella doen?

  • Spuien en reinigen van de boilers
  • Leveren en actueel houden van uw online gebouwdossier
  • Controleren van de keerkleppen en onderhouden van verzegelingen
  • Opstellen rapportage en bijwerken van de logboeken
  • Nemen en analyseren watermonsters

  Conform het Drinkwaterbesluit dient u aan te tonen dat beheermaatregelen worden uitgevoerd ter voorkoming van legionella. Het nemen van watermonsters kan hier onderdeel van zijn. Wij werken met geaccrediteerde laboratoria die uw locatie(s) bezoeken voor het nemen van de watermonsters.

  Wat houdt het nemen van watermonsters in?

  Het nemen van watermonsters op locatie wordt gedaan volgens de legionella risicoanalyse en het beheersplan. De watermonsters worden geanalyseerd op de aanwezigheid van legionella. De analyseresultaten worden binnen viertien dagen telefonisch en schriftelijk verstrekt. In het geval van een legionellabesmetting vindt er een stereotypering plaats.

  Het beheer van legionella? Daar heeft u geen omkijken naar!

  Als u ons BRL 6010-gecertificeerde bedrijf voor het opstellen van een legionella risicoanalyse en beheersplan (RA/BP) inschakelt heeft u hier zelf geen omkijken naar. Vanzelfsprekend hebben wij de beschikking over een professioneel uitgeruste bus, waarmee bij u ter plaatse thermische en chemische desinfecties op deskundige wijze worden uitgevoerd: zowel apart als gecombineerd!

  Neem contact met ons op voor een risicoanalyse en beheersplan

  Wilt u een legionella risicoanalyse en beheersplan voor uw bedrijf opstellen? Onze specialisten hebben een ruime ervaring als het gaat om het opstellen van legionella beheersplannen, maar ook als het aankomt op legionella-advies en het bestrijden van legionella. Ze stellen beheersplannen op voor woningen en organisaties over het hele land. Wanneer u interesse heeft voor een legionella risicoanalyse en beheersplan, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.


 • 088 900 16 00
  Neem contact op


 • testfoto

 • testfoto