Legionella beheersplan

 • Legionella beheersplan

  Geen Legionella? Zorg voor een legionella beheersplan en risicoanalyse!

  Een legionella beheersplan en risicoanalyse. Dát is waar legionellapreventie en legionella beheer mee begint. Welke risico’s heeft uw drinkwaterinstallatie? Welke maatregelen dient u volgens de regelgeving uit te voeren om het risico tot een minimum te beperken? Holland Building Maintenance stelt voor u een legionella beheersplan op waarin alle essentiële zaken zijn opgenomen. Ook voor de uitvoering van de werkzaamheden bent u bij ons aan het juiste adres!

  Meer informatie aanvragen >

  Waarom een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf inschakelen voor een legionella beheersplan?

  Een risicoanalyse en legionella beheersplan dient sinds juli 2011 te zijn opgesteld door een BRL6010 gecertificeerd bedrijf. Holland Building Maintenance is BRL6010 gecertificeerd. Hierdoor is de kwaliteit en de onafhankelijkheid van onze adviezen gewaarborgd en voldoet de rapportage aan de huidige wet- en regelgeving voor legionellapreventie.

  Verplicht legionella beheersplan bij hoog risico

  Valt uw bedrijf of organisatie onder de hoog risico groep, dan bent u wettelijk verplicht in het bezit te zijn van een risicoanalyse en een legionella beheersplan conform de BRL6010. Daarmee bent u er echter nog niet. U bent er namelijk voor verantwoordelijk dat de werkzaamheden en/of installatietechnische aanpassingen die voortkomen uit de risicoanalyse en het beheerplan in acht worden genomen.

  Welke organisaties vallen onder de hoog risico groep?

  • revalidatiecentra met overnachting
  • oncologische en radiotherapeutische instituten
  • verpleeghuizen
  • instellingen voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten
  • instellingen voor niet-verstandelijk gehandicapten
  • verzorgingshuizen
  • herstellingsoorden
  • geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting bestemd voor dak- en thuislozen of verslaafden
  • maatschappelijke opvang voor volwassenen met een verblijfsaccommodatie bestemd voor dak- en thuislozen of verslaafden

  Zorgplicht? Legionella beheersplan verplicht

  Bent u eigenaar van een collectieve drinkwaterinstallatie, dan valt u onder de zorgplicht. U heeft hierin de verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit van de leidingen vanaf de hoofdkraan tot en met de tappunten. Bij een eigen waterwinning bent u verantwoordelijk voor de gehele installatie. Ook dan dient u een legionella beheersplan correct uit te voeren en te administreren. En dat kost tijd.

  Holland Building Maintenance regelt dit echter voor u van A tot Z!

  Wettelijke verplichtingen legionella

  Hoog risico of zorgplicht: wat zijn uw wettelijke verplichtingen?

  Wanneer uw bedrijf of organisatie onder de zogenaamde ‘hoog risico groep’ valt of wanneer u een wettelijke zorgplicht hebt als het gaat om het leveren van gezond (drink)water, dan verplicht de wet u een aantal werkzaamheden op maandelijkse, halfjaarlijkse en jaarlijkse basis uit te voeren om het risico op een legionella-uitbraak tot een minimum te beperken. En daar gaat de nodige tijd mee gemoeid.

  Wat moet u maandelijks aan legionellabeheer doen?

  • Maandelijkse temperatuurmetingen van koud water, warm waterbereiders en deelringen.
  • Bijwerken van uw Legionella logboeken

  Wat moet u halfjaarlijks aan legionellabeheer doen?

  • Het laten nemen en analyseren van Legionella watermonsters door een geaccrediteerd laboratorium
  • Melding en advies bij normoverschrijding
  • Opleveren Legionella-analyseresultaten

  Wat moet u jaarlijks aan legionellabeheer doen?

  • Spuien en reinigen van de boilers
  • Leveren en actueel houden van uw online gebouwdossier
  • Controleren van de keerkleppen en onderhouden van verzegelingen
  • Opstellen rapportage en bijwerken van de logboeken

  Nemen en analyseren watermonsters

  Conform het Drinkwaterbesluit dient u aan te tonen dat beheermaatregelen worden uitgevoerd ter voorkoming van legionella. Het nemen van watermonsters kan hier onderdeel van zijn. Holland Building Maintenance werkt met geaccrediteerde laboratoria die uw locatie(s) bezoeken voor het nemen van de watermonsters. Wat houdt het nemen van watermonsters in?

  • Nemen van watermonsters op locatie volgens het legionella beheersplan
  • Analyse van de watermonsters op de aanwezigheid van Legionella. De analyseresultaten worden binnen 14 dagen telefonisch en schriftelijk verstrekt. In het geval van een verdacht watermonster vindt er een serotypering plaats.

  Legionellabeheer? U heeft er geen omkijken naar!

  Dat wil zeggen, als u Holland Building Maintenance inschakelt! Holland Building Maintenance is BRL 6010 gecertificeerd voor het opstellen van legionella beheersplannen en risicoanalyses (RA/BP). Vanzelfsprekend heeft Holland Building Maintenance de beschikking over een professioneel uitgeruste bus, waarmee bij u ter plaatse thermische en chemische desinfecties op deskundige wijze worden uitgevoerd: zowel apart als gecombineerd!

  Legionella beheersplan opstellen?

  Wilt u een legionella beheersplan voor uw bedrijf opstellen? Onze specialisten hebben een ruime ervaring als het gaat om het opstellen van legionella beheersplannen, maar ook als het aankomt op legionella advies en het bestrijden van legionella. Onze specialisten stellen beheersplannen op voor woningen en organisaties over het hele land. Wanneer u daarom interesse heeft voor een legionella beheersplan opstellen, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

  Veelgestelde vragen over Legionella risicoanalyse en beheerplan

  Wanneer is een legionella beheersplan verplicht?

  Een legionella beheersplan is verplicht wanneer uw bedrijf of organisatie valt onder de hoog risico groep. Bedrijven of organisaties die onder de hoog risicogroep vallen, zijn onder andere zwembaden, sauna’s, hotels, ziekenhuizen en zorginstellingen. Deze bedrijven zijn wettelijk verplicht om een beheersplan te maken omdat deze locaties een verhoogt risico lopen op een legionella-uitbraak.

  Wat doet Holland Building Maintenance in het kader van een risicoanalyse en legionella beheersplan?

  De adviseurs van Holland Building Maintenance onderwerpen uw drinkwaterinstallatie aan een visuele inspectie en bepalen de kans dat hierin Legionella kan groeien. Op basis hiervan wordt een risicoanalyse en legionella beheersplan opgesteld. U krijgt advies over te nemen eenmalige technische aanpassingen en periodieke maatregelen inzake het beheer van uw installatie. Het beheerplan wordt vergezeld van logboeken waarin alle acties moeten worden vastgelegd. Periodieke beheermaatregelen bestaan o.a. uit watermonsters nemen, jaarlijkse boilerreiniging en keerklepcontrole.

  Kan ik deze maatregelen ook digitaal beheren?

  U kunt zich abonneren op het Holland Building Gebouwdossier – een digitaal systeem voor het opslaan van logboeken en andere relevante informatie.

  Zijn er nog uitgebreidere maatregelen mogelijk?

  Naast een risicoanalyse en beheerplan kunt u ook kiezen voor een aanvullend onderzoek aan uw drinkwaterinstallatie. Tegen minimale extra kosten worden alle leidingonderdelen nagelopen (leidingwerk in vloeren, kruipruimte, plafonds, dichte schachten, etc.) en wordt geen enkel risicopunt over het hoofd gezien. Alles is dus mogelijk!

  Hoe zorg ik ervoor dat mijn installatie na inspectie aan de normen blijft voldoen?

  Om uw installatie op orde te houden ben u verplicht jaarlijks de keerkleppen te controleren en de boiler te reinigen. Optioneel kunt u er nog voor kiezen twee keer per jaar watermonsters te laten nemen om de waterkwaliteit te waarborgen.

  Is het mogelijk een ‘onderhoudscontract’ af te sluiten?

  Ja. U kunt een onderhoudscontract afsluiten voor het totaalbeheer, maar ook voor bepaalde onderdelen uit uw beheerplan. Op de pagina Onderhoudscontract Legionella leest u hier alles over.


 • 088 900 16 00
  Neem contact op


 • testfoto

 • testfoto