VGW Keuring woning

 • Veilig & Gezond wonen met een VGW Keuring woning

  Werkzaamheden VGW keuring woning
  VGW Keurmerk woning – gewaarborgde veiligheid Voor diverse corporaties verzorgt Holland Building Maintenance landelijk een VGW keuring woning van de aanwezige installaties in de woning(en). Deze woningen worden voorzien van een KIWA certificaat en daarmee wordt de veiligheid gewaarborgd voor huurder en verhuurder.

  Mogelijke onderdelen samen te stellen in VGW keuring woning

  • Elektrische installatie
  • Gasinstallatie
  • Waterinstallatie
  • Brandveiligheid
  • Energielabel (Energie Prestatie Advies) EPA
  • Nul-meting woning
  • Ventilatie / WTW-Systeem
  • CV-boiler controle
  • Politiekeumerk Veilig Wonen (PKVW)
  • Legionellapreventie
  • Bouwkundige opname

  Gas-, water- en elektrische installaties
  Bij de VGW keuring van een woning loopt de inspecteur de gas-, water- en elektrische installatie na op de geldende veiligheidsaspecten. Hierbij kijkt onze inspecteur ook naar onveilige situaties van de losse installatie en worden er controlemetingen verricht.

  Wat wordt er gecontroleerd tijdens een installatiekeuring?

  VGW keuring woning van de gas installatie  controle van gasdichtheid (gaslekkage) onder bedrijfsdruk, koolmonoxidemeting voor open toestellen, beveiligingen, rookgasafvoer, luchttoevoer en toestelplaatsing
  VGW keuring woning van de water installatie controle op veilige materialen, lekkages, aanwezigheid en werking van keerkleppen, juiste aansluiting van de afvoer op het riool, aftapbaarheid van waterinstallaties, dode waterleidingen en ‘hot spots’, de temperatuur van koud en warm water ter controle van Legionella
  VGW keuring woning van de elektrische installatie controle isolatiewaarden, veiligheidsaarding, aanrakingsgevaar, elektra en natte ruimtes, beschermingsleidingen, aardlekschakelaar, meterkast en de aansluitingen van apparatuur in bijvoorbeeld keuken en badkamer

  Rapportage VGW keuring woning
  Van iedere woning wordt het resultaat van de bevindingen en aanbevelingen in een pdf-bestand aan u gerapporteerd. Optioneel verzorgt Holland Building Maintenance tegelijk met de VGW keuring woning een energielabel check. Met deze check wordt bepaald wat het huidige energielabel van de woning is en hoe dit te verbeteren valt.

  Holland Building Maintenance is ISO9001, BRL6010 en VCA gecertificeerd. Voor meer informatie kunt u ons bereiken op 088 900 16 00 of vraag direct een offerte aan d.m.v. een klik op onderstaande link:

  Meer informatie aanvragen >

 • woningkeuring

 • woningkeuring