NEN 1006 Inspectie

 • NEN 1006 Inspectie

  Heeft u als eigenaar of beheerder van een collectieve drinkwaterinstallatie geen inzage in de staat van uw installatie? Holland Building Maintenance B.V. biedt u de oplossing door het uitvoeren van een NEN1006 inspectie.

  De NEN1006 inspecties zijn opgezet voor locaties met zowel een prioritaire- als een zorgplicht. Voor de prioritaire locaties kunnen de inspecties als audit van de installatie worden ingezet. De NEN1006 inspectie is een QuickScan voor uw installatie. Gedurende de inspectie lopen wij de installatie na conform de NEN1006, waarbij wij de volgende punten inspecteren:

  • aangesloten toestellen en apparaten;
  • aanwezigheid beveiligingen voor toestellen en apparaten;
  • leidingmaterialen;
  • dode leidingdelen;
  • hotspots;
  • beheer in hoofdlijnen

  De bevindingen van de NEN1006 inspectie worden in rapportagevorm aangeboden met indien nodig de juiste aanbevelingen voor uw installatie.

  Waarom een NEN1006 inspectie

  Volgens het drinkwaterbesluit is iedere eigenaar van een collectieve drinkwaterinstallatie verplicht om deugdelijk drinkwater te leveren aan derden. Eigenaren zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water vanaf de watermeter. De wetgeving houdt in dat de installatie goed ontworpen, aangelegd, beheerd en onderhouden moet zijn. Installaties die niet aan de eisen van de NEN1006 voldoen kunnen bevorderlijk zijn voor bacteriegroei zoals de Legionella en E-colli.

  Meer informatie aanvragen >

 • testfoto

 • testfoto